Tjänster

JW Byggprojektering utför följande tjänster:

  • Projektering av nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader
  • Handlingar för bygglov och förhandsbesked
  • Kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen
  • Myndighetskontakter
  • Kontroll av underhåll av skyddsrum
  • Överlåtelsekontroll av skyddsrum – Vid försäljning av fastighet med skyddsrum
  • Ansökningar och ritningsunderlag för bostadsanpassning
  • Arbetar i AutoCad
  • Fuktmätning i trä och betong